Monitoring baterii za pomocą kamer termowizyjnych

Monitoring baterii za pomocą kamer termowizyjnych InfiRay. Kamery mogą monitorować rozkład temperatury akumulatorów w czasie rzeczywistym, zapewniając pełne pokrycie obszaru monitorowania oraz szybkie i dokładne lokalizowanie nieprawidłowych i najgorętszych punktów.

Read More