+48 539 790 922
Zadzwoń
Podpniewki 9, 62-045 Pniewy
Poland
Poniedziałek - Piątek
9:00 – 17:00

Narzędzia konfiguracyjne – łatwa konfiguracja skanerów laserowych scanCONTROL

scanCONTROL Configuration Tools to oprogramowanie do konfiguracji czujników scanCONTROL na komputerze z systemem Windows. Pomaga skonfigurować czujnik, przeglądać profile, zapisywać/wczytywać i eksportować profile.

W połączeniu z czujnikami scanCONTROL SMART, oprogramowanie Configuration Tools ujawnia swoją prawdziwą moc. Parametryzuje ono złożone zadania pomiarowe, w tym wszystkie wyjścia za pośrednictwem odpowiednich interfejsów. W przypadku korzystania z czujników COMPACT lub HIGHSPEED oprogramowanie symuluje algorytmy nawet z załadowanymi profilami.

Pobierz scanCONTROL Configuration Tools


Samouczki scanCONTROL Configuration Tools

 

Konfiguracja czujników profilowych scanCONTROL

Czujniki scanCONTROL oferują liczne opcje parametryzacji i ustawień, które można przeprowadzić za pomocą oprogramowania scanCONTROL Configuration Tools. Zapewnia ono np. bezpośredni dostęp do obrazu matrycy czujnika w celu uzyskania optymalnej konfiguracji bazowej. Obraz matrycy na żywo jest wykorzystywany do optymalizacji ustawienia czujnika względem celu.

 

Wyświetlanie, zapisywanie, wczytywanie i eksportowanie profili
Jeden profil składa się z maksymalnie 1280 skalibrowanych punktów pomiarowych w zależności od typu czujnika. Profile te są przesyłane przez FireWire lub Ethernet do komputera PC. scanCONTROL Configuration Tools zapewnia możliwość wyświetlania lub zapisywania tych profili w czasie rzeczywistym. Zwłaszcza w przypadku bardzo szybkich procesów jest to absolutnie niezbędna funkcja, ponieważ możliwe jest również ponowne załadowanie profili i ich późniejsza analiza krok po kroku. W celu dalszej analizy możliwe jest również wyeksportowanie profili do formatu kompatybilnego z MS Excel.

Rozwiązanie Plug&Play do zadań pomiarowych
Czujniki serii SMART są wyposażone w inteligentne sterowniki do podstawowej oceny profilu bez dodatkowego sprzętu. Oprogramowanie Configuration Tools zostało zaprojektowane do łatwej parametryzacji czujników SMART. Pomysł polega na podzieleniu zadania pomiarowego na oddzielne pomiary, takie jak np. krawędź, kąt, szczelina, rowek lub szew. Te oddzielne pomiary są łączone w złożone zadania pomiarowe w graficznym interfejsie użytkownika i oceniane. Dlatego też użytkownik korzysta z rozwiązania Plug and Play dla poszczególnych zadań bez konieczności posiadania umiejętności programowania. Od wersji 6.0 te zadania pomiarowe mogą być również zapisywane na skanerach gapCONTROL.

 

Parametryzacja zadań pomiarowych
Narzędzia konfiguracyjne oferują około 30 podstawowych programów do wyboru, które można łatwo i szybko skonfigurować za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszą w profilu. Ustawione parametry i wyniki są natychmiast wyświetlane na ekranie. Na przykład, aby zmierzyć kąt, wystarczy wybrać dwie linie odniesienia, pomiędzy którymi obliczany jest kąt. Każdy program pomiarowy zapewnia również możliwość wycięcia interesujących sekcji w profilu. W przypadku dynamicznych zadań pomiarowych dostępne jest również indywidualne śledzenie dynamiczne dla każdego programu, które można łatwo skonfigurować za pomocą punktu kotwiczenia.

Przetwarzanie danych
Po skonfigurowaniu poszczególnych parametrów zadania pomiarowego, odpowiednie wyniki są dodatkowo obliczane razem. Zapewnia to prostą metodę obliczania, na przykład, kilku kątów lub odległości między punktami lub liniami względem siebie, lub rzutowania punktów na linie. Bez żmudnych obliczeń zewnętrznych można rozwiązać zadania pomiarowe, których nie można objąć jednym programem pomiarowym. Czujnik bezpośrednio wysyła zmierzone wartości w czasie rzeczywistym. Dzięki temu elastyczność obliczania wartości pomiarowych jest niemal nieograniczona.

Program analizy sekwencji wartości pomiarowych
Za pomocą narzędzia analitycznego “Result Monitor” można wyświetlać i analizować sekwencje wartości pomiarowych zarejestrowanych profili i profili na żywo, umożliwiając ocenę pomiarów. Dodatkowo dostępna jest zintegrowana analiza cgm (pomiar miernika zdolności) oraz dalsze parametry statystyczne (np. przekroczenie wartości granicznej, wartości średnie).

Oprogramowanie umożliwia eksport tych wartości do celów archiwizacji lub dalszej analizy w tabelach obliczeniowych.

Dane wyjściowe i wyniki
Po skonfigurowaniu wszystkich wymaganych programów, oprogramowanie zapewnia przegląd wszystkich zmierzonych wyników. Definiując wartości graniczne, możliwa jest również ocena dobry/zły, ale w złożonych przypadkach możliwe jest również wykonywanie operacji logicznych (połączenia z AND, OR, XOR) w celu sprawdzenia kilku warunków.

Użytkownik decyduje o sposobie przesyłania wyników z czujnika, np. przez Ethernet UDP, Profinet lub jako cyfrowy sygnał OK/NOK, zapisuje te ustawienia w kompletnym zestawie parametrów w głowicy czujnika SMART (lub gapCONTROL), a następnie może odłączyć czujnik od komputera. Profile są następnie analizowane bezpośrednio na czujniku bez komputera.

AiQ robotics