Czujniki dystansu i przemieszczenia

Czujniki laserowe

Interferometry

Czujniki wiroprądowe

Czujniki pojemnościowe

Czujniki indukcyjne

Czujniki magnetyczne

Skanery profilu 2D i 3D

Czujniki koloru

Czujniki temperatury

Kamery termowizyjne

Systemy pomiarowe

Analiza obrazu