+48 539 790 922
Zadzwoń
Podpniewki 9, 62-045 Pniewy
Poland
Poniedziałek - Piątek
9:00 – 17:00

Szczęśliwego Nowego Roku

Czas więc na podsumowanie 2022 roku. To był bardzo dynamiczny rok, inny niż wszystkie poprzednie. Z geopolitycznego punktu widzenia wszystko stało się niestabilne. Po pierwsze na Ukrainie rozpoczęła się wojna, po drugie pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła, kursy walut zaczęły gwałtownie się zmieniać, koszty energii ogromnie wzrosły, a na rynku wciąż brakuje pracowników. Po prostu bardzo ciekawy czas na prowadzenie biznesu.

Z drugiej strony nowoczesne technologie są rozwijane i wprowadzane na rynek niezwykle szybko. Niemal codziennie docierają do nas wiadomości z MARSA lub piękne zdjęcia Wszechświata z teleskopu Webb’a. Na ziemi nadal rozwijamy technologie robotyczne i sztuczną inteligencję, która jest w stanie zastąpić pracę ludzi.

AiQ robotics również wnosi swój wkład w rozwój współczesnego świata. Nawiązane zostały nowe partnerstwa, które umożliwiają AiQ robotics dostarczać wyjątkowe rozwiązania technologiczne.

Nie sposób nie wspomnieć o systemach pozycjonowania, nawigacji i omijania przeszkód LIDAR 3D. Coś absolutnie niesamowitego to skanery laserowe LS1 i LS2 1550 nm. Jest to nowa technologia wprowadzona na rynek i dająca wprost niesamowitą precyzję na dużych odległościach, nawet do 500m. O wiele więcej o tech technologii usłyszycie w najbliższych miesiącach.

Nastąpił również rozwój nowych możliwości biznesowych w zakresie autonomicznych wózków widłowych iQtraveler, które stanowią prawdopodobnie największą gamą autonomicznych wózków widłowych na rynku. Jesteśmy gotowi dostarczać różnorodne rozwiązania dostosowane do aplikacji. Przykładowo autonomiczne wózki widłowe iQtraveler mogą być wyposażone w podwójne widły do palet ustawionych w orientacji jedna paleta za drugą lub równolegle.

Ponadto poczyniono wiele przygotowań, aby wraz z Nowym Rokiem zaskoczyć Was nowymi i ciekawymi wiadomościami. Współpracując z AiQ robotics, już wkrótce będziecie mogli skorzystać ze światowej klasy robotów mobilnych przeznaczonych do e-commerce. W nadchodzących miesiącach pojawią się również nowe możliwości w zakresie oprogramowania do zarządzania flotą.’

Zostańcie więc z nami w Nowym 2023 Roku i obserwujcie nasz profil, aby być na bieżąco z nowoczesnymi technologiami dostarczanymi bezpośrednio dla Was przez AiQ robotics.

Życzymy Wam niesamowicie dobrego i pomyślnego Nowego Roku!

So it’s time to summarize 2022. It’s been a very dynamic year, different than any year before. From the geopolitical point of view everything became unstable. First of all the war has started in Ukraine, second of all COVID-19 pandemics is still not over, currency exchange rates started to change rapidly, energy costs grew up enormously and there is still not enough employees in the market. Just a very interesting time to run a business.

On the other hand modern technologies are developed incredibly fast and introduced to the market. Almost everyday we have received news from MARS or beautiful pictures of Universe from Webb telescope. On earth we continue to develop robotic technologies and artificial intelligence which is able to exchange human work.

AiQ robotics also gives its input to the modern world development. New partnerships were introduced to the market, which enable AiQ robotics to deliver outstanding technologies.

I must mention 3D LIDAR positioning, navigation and obstacle avoidance systems. Something absolutely incredible are LS1 and LS2 1550 nm laser scanners. It’s a new technology delivered to the market giving much more precision at large distances as long as 500 m. You will here much more about in in the next months.

Also development of new business opportunities with iQtraveler autonomous forklifts, probably the largest range of autonomous forklifts in the market. We are ready to deliver different application tailored solutions, such as autonomous forklifts with double pallet forks in one after one orientation or twin fork orientation.

Lots’ of preparations have been made to surprise you with some other news. Partnering with AiQ robotics you will be able very soon to take an advantage of a world class e-commerce mobile robot solutions. There is also new fleet management software opportunities coming in next months.

So please stay with us in New Year 2023 and observe our profile to be updated with modern technologies delivered directly by AiQ robotics for you.

We wish you an incredibly good and prosperous New Year!

AiQ robotics